Co je to OSP (obecné studijní předpoklady)?

Obecné studijní předpoklady (OSP) jsou nejčastěji používaný test v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), které většina vysokých škol a fakult uznává jako přijímací zkoušky. Tyto testy nezkoumají Vaše znalosti, ale Vaše předpoklady ke studiu na vysoké škole.

Termíny OSP

Termínů obecných studijních předpokladů OSP je hned několik. Tím se obecné studijní předpoklady (OSP) liší od testů studijních předpokladů (TSP), který využívá k přijímacím zkouškám Masarykova univerzita. První termín OSP bude 12. prosince 2020 a uzávěrka přihlášek je 24. listopadu. Další termíny pak budou následovat během první poloviny roku 2021, konkrétně 6. února 2021, 6. března 2021, 28. března 2021, 17. dubna 2021 a poslední termín OSP je 22. května 2021.

Oddíly OSP

Test OSP se skládá ze dvou částí: verbální oddíl a analytický oddíl. Verbální oddíl se skládá ze 33 úloh a na tuto část OSP máte 35 minut. Verbální oddíl testuje, jak student umí pracovat s jazykem, jak rozumí danému textu, jak umí analyzovat text atd. čas je omezený, je tedy si dobré u každé z oddílu rozvrhnout čas. Některé úlohy Vám zaberou jen pár sekund, nad některými úlohami však strávíte několik minut. Je proto doporučováno nejprve řešit úlohy, na které znáte odpověď hned a ty, se kterými si prozatím nevíte rady, nechat na později. Účelem testu je vyřešit co možná nejvíce úloh. Pokud však všechny úkoly nevyřešíte, nezoufejte. Testy jsou koncipovány tak, aby právě student byl časově omezen.

Analytický oddíl obsahuje také 33 úloh a student na něj má 50 minut. Analytický oddíl OSP testuje schopnost studenta, jak pracuje se souborem informací při různých podmínkách a jak z nich umí vyvodit závěry. Znalost matematiky je vyžadována na základní či mírné pokročilé úrovni. Zdá se Vám to komplikované? V jednou z příštích příspěvků si analytický oddíl OSP rozebereme detailněji.

V následujícím příspěvku se však zaměříme na první oddíl obecných studijních předpokladů, tj. na verbální oddíl.  

https://olomouckurzy.cz//kurzy-na-vs/