Rady a tipy

Verbální oddíl obecných studijních předpokladů OSP

Jak jsme si již vysvětlili v předchozím příspěvku https://olomouckurzy.cz/co-je-to-osp-obecne-studijni-predpoklady/, verbální oddíl je jedním ze dvou částí obecných studijních předpokladů OSP národních srovnávacích zkoušek NSZ. Skládá se ze 33 úloh a student má na verbální oddíl 35 minut.

Verbální oddíl je studenty často podceňován. Mnozí studenti si myslí, že verbální oddíl „je v pohodě“ a nevěnují mu žádnou, nebo jen minimální přípravu. Při samotných testech jsou pak překvapeni a zbytečně ztrácejí body. Doporučujeme proto přípravu na verbální oddíl obecných studijních předpokladů OSP nepodceňovat. V našich přípravných kurzech ODKAZ věnujeme verbálnímu oddílu dostatek prostoru, aby si student vyzkoušel všechny typy úloh této části obecných studijních předpokladů OSP a pořádně si je procvičil. Každý příklad vysvětlíme a zdůvodníme, proč právě daná možnost je správně a proč jsou špatně ostatní možnosti.

Typových příkladů je ve verbálním oddíle obecných studijních předpokladů OSP několik. Jedním z nich jsou úlohy, ve kterých je krátký text s vynechanými místy a student má z nabízených možností vybrat ta slova, která se významově a stylisticky nejlépe hodí do daného textu. Příkladem může být následující zadání. Dokážete určit správnou odpověď?

Trenér fotbalového klubu Manchester city Pep Guardiola je v současnosti ________ za jednoho z nejlepších trenérů světa. Dokazují to především jeho ________.

a) považován – výsledky                                          

b) posuzován – výkony

c) pokládán – vystoupení                                         

d) vylosován – projevy

e) vyzdvihován – komentáře

Druhým typem úlohy je výběr nejvhodnější dvojice slov tak, aby po doplnění těchto slov byl významový vztah mezi výrazy vpravo od rovnítka co nejpodobnější významovému vztahu mezi výrazy vlevo od rovnítka, přičemž pořadí výrazů je důležité. Nerozumíte úplně zadaní? Nevadí, pojďme si dát zase jeden příklad. Uhodnete správnou odpověď?

________ : kuchyně = postel : ________

a) okno – povlečení                                                  

b) spižírna – obývák

c) vidlička – záclona                                                

d) sporák – ložnice

e) jídlo – hotel

Dalším typem úlohy je výběr synonyma (slova, které se významově nejvíce blíží) a antonyma (slova, které se významově nejvíce blíží opačnému) výrazu slova v zadání. Opět si dáme příklad.

 Vyberte synonymum slova „hřbitov“

a) záhrobí

b) márnice

c) hrobka

d) pohřební stanice

e) cintorín

Vyberte antonymum ke slovu „subtilní“

a) hrozný

b) hubený

c) drobný

d) zavalitý

e) prostořeký

Víte odpovědi na všechny příklady? Napište nám správné odpovědi na náš email olomouckurzy@olomouckurzy.cz. Příště budeme pokračovat dalšími typy úloh verbálního oddílu obecných studijních předpokladů OSP.

Sledujte nás na naše facebookovém profilu https://www.facebook.com/www.olomouckurzy.cz a přihlaste se na náš přípravný kurz přes přihlašovací formulář na https://olomouckurzy.cz/kurzy-na-prijimaci-zkousky-na-vysokou-skolu/ nebo na email: objednavky@olomouckurzy.cz.